آموزشگاه هنرهای نمایشی

گویندگی در آوای تهــران

گویندگی

یعنی انتقال پیام به بهترین وجه ممکن از طریق ارتباط کلامی

گوینده

همانند غواصی است که تا درآب فرو نرود و با هزاران خطر و مشکل دست و پنجه نرم نکند،

موفق به صید مروارید نمی شود.

گوینده خوب

کسی است که شنونده فوق العاده‌ای باشد