آموزشگاه هنرهای نمایشی

تاثیری گویندگی و فن بیان بر ارتباطات فردی و میان فردی

بسم اهلل الرحمن الرحیم

عنوان: هنر نهفته

محقق و گردآورنده: فاطمه مزارئه

موضوع مقاله:

گویندگی و فن بیان چه تاثیری بر ارتباطات فردی و میان فردی در ارتقاء شغلی در جامعه دارد؟

ارائه شده به کومه هنر

زمانی را تصور کنید که برای یک مصاحبه به شرکتی مراجعه می کنید، اگر هیچ مکالمه ای بین شما و فرد مصاحبه کننده شکل نگیرد، آیا صاحب شغل خواهید شد؟ پر واضح است که جواب منفی است. حال اگر بتوانید از قابلیت های خود صحبت کنید، امکان صالحیت شما بیشتر می شود. با اعتماد به مهارت های تان و با داشتن نفوذ کالم و فن بیان درصد قبولی شما قابل توجه خواهد بود.

برای درک بیشتر قدرت نفوذ کالم به مثالی دیگر توجه کنیم. اگر آدولف هیتلر فن بیان ضعیفی داشت، آیا کسی از شنیدن سخنرانی های او به وجد می آمد؟ پاسخ این سوال با دیدن واکنش های مردم قابل درک است. بدون در نظر گرفتن جنایت های هیتلر، می توان او را بزرگترین سخنران و ناطق تاریخ محسوب کرد.

همچنین با خواندن درباره ی زندگی “پدر ملت هند”، ماهاتما گاندی، متوجه پرداختن وی به آیین سخنوری می شویم و با مطالعه عادت های هیتلر قبل از سخنرانی هایش، از راز تاثیر شگفت سخنرانی های آتشینش پرده برمی داریم.

قدرت نفوذ کالم در زندگی روزانه، روابط اجتماعی و ارتقای شغلی ما تاثیرگذار است.

 

الرحمن علم القرآن خلق االنسان علمه البیان خداوند رحمان، قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و به او بیان را آموخت از اهمیت بیان، همین بس که خدا بعد از آفرینش انسان، به او صحبت کردن را آموزش داد.

همه ما از کودکی با تولید اصوات سعی در ادای کلمات داشته ایم و وقتی به حرف زدن افتاده ایم، نظرات بیشتری را به خود جلب کرده ایم. و از طرفی دیگر هنگامی که با ترس یا استرس مواجه شده ایم، اولین چیزی که در ما مرده، صدای مان بوده یا به عبارتی دیگر از ترس، صدای مان بند آمده است.

رسانه ها به دو دسته گرم و سرد تقسیم می شوند. رسانه های گرم شامل ابزارهایی است که قادرند مفهوم منظور را به کمک ذهن و تخیل مخاطب کامل کنند مانند رادیو؛ اما رسانه های سرد همچون تلویزیون چنین امکانی را ندارند و به علت همه حسی بودن، حس تخیل و قدرت تصور را از بیننده می گیرند.

به همین جهت، سخنرانی بیشتر با بعد شنیداری انسان مرتبط است و از این رو انسان را به فکر و تعامل برمی انگیزد.

معنی فن بیان: فن بیان یک مهارت است و می توان آن را کسب کرد.

فن بیان قدرت انتقال بیان است و باعث می شود افرادی که با ما معاشرت می کنند، از هم نشینی با ما لذت ببرند.

 

فن بیان چه چیزی را شامل نمی شود؟ بعضی افراد تصور می کنند صرفا صحبت کردن، نشان دهنده قدرت فن بیان است اما این موارد حتی باعث کاهش نفوذ کالم ما کاهش می شود:

.1 پرحرفی

.2 چاپلوسی .3  تند حرف زدن

.4  حاضر جوابی که جنبه توهین داشته باشد (حاضر جوابی در مذاکره با مشتری الزم است)

کاربرد فن بیان را در زمینه کسب و کار برمی شمریم که نتیجه مطلوب آن، ارتقای شغلی خواهد بود:

.1  متقاعد کردن مشتری در فروش .2  ارتباط بهتر مدیران با افراد برون سازمانی و رشد سازمان خودشان

.3  رشد کارمندان در مجموعه شان

تاثیر صحبت کردن بر روابط فردی:

الزمه تاثیر فن بیان بر روابط و حاالت خود فرد، داشتن اعتماد به نفس است. با داشتن مهارت و باور به انجام کاری، اعتماد به نفس خود را افزایش می دهیم و سپس این توانایی ها را به دست می آوریم:

.1 راحت تر صحبت می کنیم.

.2  مخاطب به ما اعتماد می کند.

.3  باعث ارتقاء جایگاه ما در بین دوستان و در محل کار می شود.

و افزایش کارایی در پی خواهد داشت.

 

سرانجام این اعتماد به نفس باعث حس رضایت مندی نسبت به خود، شناخت و بیان راحت تر احساسات مان می شود.

 

تاثیر صحبت کردن بر روابط میان فردی:

با خواندن این بیت از سعدی به اهمیت صحبت کردن در جمع پی می بریم:

تا مرد سخن نگفته باشد   عیب و هنرش نهفته باشد

هر انسانی با هر سطح دانش و مهارتی با سخن گفتن است که خوبی ها و بدی هایش عیان می شود؛ به همین علت است که ما جذب اشعار و بیان شاعران و سخنوران می شویم چون با افکار و رفتارشان آشنا می شویم و آن ها را می پسندیم. به همین دلیل است که در یک جمع، با فردی که خوش صحبت تر است وارد بحث و گفتمان می شویم. از تاثیرات دیگر قدرت نفوذ کالم و فن بیان خوب در جمع، افزایش اعتماد

به نفس، داوطلب شدن برای انجام کارهای بزرگتر و در نتیجه ارتقای شغلی است.

هنگام ورود در جمعی، لباس مان و هنگام خروج، کالم و فن بیان مان معرف ماست. اگر هنگام قرار کاری و یا در محل کار با لباسی آراسته و لبخندی متناسب ظاهر شویم، تاثیر گذاری قابل قبولی را کسب کرده ایم، اما با فن بیان است که باقی احتمال محبوبیت را تعیین می کنیم. برای کسب محبوبیت و مقبولیت در بیان، رعایت این نکات در معرفی کردن پیشنهاد می شود:

.1 اسم خود را با صدایی رسا و شمرده بگوییم.

.2  اگر سمت شغلی یا تجربه کاری داشته ایم، بیان کنیم.

.3  اگر فردی دیگر ما را معرفی کرد، از او تشکر کنیم.

.4  آداب تشریفات را رعایت کنیم و به دیگران احترام بگذاریم.

.5  لبخند و ارتباط چشمی داشته باشیم.

 

لزوم گویندگی در مشاغل:

 

نکته امیدبخش درباره مهارت گویندگی این است که همه مشاغل به خدمات ما نیاز دارند. از یک نظر کار ما شباهت زیادی به کار حسابدارها دارد. هر کسب و کاری نیازمند یک حسابدار است. در هر کسب و کاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حضور یک گوینده نیز الزم است، حتی به عنوان شغل دوم هم می تواند، لذت بخش باشد.

نکته نویدبخش دیگر این است که خارج از صدا و سیما، اماکن دیگری نیز به گوینده نیاز دارند.

تعدادی را برمی شمریم که مشتری هایی در شرکت های صنعتی، دارویی، موسسات فرهنگی و .. دارند:

.1  آنونس و تبلیغات اینترنتی

.2  تلفن گویا

.3  کتاب صوتی .4  مجموعه های آموزشی

.5  پادکست

.6 نریشن

.7 نمایش عروسکی .8  اجراهای زنده مثل رادیو نمایشگاهی و نمایشنامه خوانی

ممکن است شما دوست داشته باشید