آموزشگاه هنرهای نمایشی

عقاب

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست بر راستی بال نظر كرد و چنین گفت امروز همه روی جهان زیر پر ماست بر اوج چو پرواز كنم از نظر تیز می بینم اگر ذره ای اندر تك دریاست گر بر سر خاشاك یكی پشه بجنبد جنبیدن آن پشه عیان…

پرندگان زیرک

اُمبُل پرنده ای تن پرور است که تمام سال در تعقیب و چشم انتظار اسکل و شنقل برای دستیابی به غذا استدُمبُل حاصل جفت گیری اسکل و شنقل میباشد ، میزان شعور و درک وی از جهان اطراف قابل بیان نیست.شُنقُل پرنده ای است که غذای خود را به اسکل میدهد تا…

اجرای رادیویی گردآفرید

افراسیاب با فرماندهی سهراب به ایران حمله میکند و قصد تسخیر دژ سفید را دارد پهلوانان زیادی همانند هجیر از ایران زمین توسط سهراب شکست میخورند و گژدهم رییس دژ و پدر گردآفربد خونسرد و به امید پهلوانانش هیچ اقدامی نمی‌کند. خبر شکست هجیر به…

اجرای رادیویی قمار (قسمت اول تا سوم)

حاج مصطفی خیًر و بزرگ یکی از محله‌های تهران است و در یکی از شب‌های محرم با دختری به نام میترا آشنا می‌شود که قرار است با پسرش نامزد شوند. حاج مصطفی از میترا که بسیار شباهت به مادرش دارد متوجه می‌شود که او دختر جلال و مهتاب می‌باشد که…