آموزشگاه هنرهای نمایشی

پشت صحنه دوبله جاسپرمرلو

بیماری خطرناک و کشنده ی کل شهر را فرا گرفته و مورلو برای نجات همسر خود با پزشکی که راه درمان این بیماری را میداند به جنگل ناشناخته میروند و در آنجا درختی را میابند که از خون انسانها ارتزاق میکند و ریشه ش درمان تمام بیماریهاست مورلو و دیگران آنرا بداخل کشتی فضای میبرند و دکتر بخاطر زنده نگه داشتن درخت میبایست به درخت خون برساند دکتر افراد کشتی را بیهوش کرده و به درخت تقدیم میکند که مورلو متوجه میشود…

ممکن است شما دوست داشته باشید