آموزشگاه هنرهای نمایشی

آن روی سکه

آنروی سکه داستان افراد سودجوست که از مردم به اشکال مختلف گدایی میکنند تا کیسه های خودشون را پر کنند و عاقبت هلاک خواهند شد

کارگردان: علی حیدریان

نویسنده : الهه دیبافرد

بازیگران: مهیار کاظم پور، محمد نوری، محمد عطائی، مریم مطوری، رضا درویشی، مهدیه رحیمی

تصویربردار و تدوینگر: مرتضی شعاعی

تهیه کننده: آوای تهران

ممکن است شما دوست داشته باشید