آموزشگاه هنرهای نمایشی

آزمون عملی فنی حرفه‌ای(پورتال)

پس از قبولی در آزمون تئوری حدودا یک ماه بعد لیست نمرات به دست کارمندان آموزشگاه می‌رسد و هنرجویانی که در آزمون تئوری نمره قبولی دریافت کرده اند به آزمون عملی معرفی می‌شوند که این خبر از طرف آموزشگاه و از طریق تلگرام به هنرجو‌ها اعلام می‌گردد.

نتیجه آزمون عملی حدودا یک هفته بعد از آزمون اعلام خواهد شد و عزیزانی که در این آزمون قبول شده اند با پرداخت مبلغ 6000 تومان و با استعلام از سایت رسمی آوای تهران میتوانند مدرک خود را از آموزشگاه دریافت نمایند.