آموزشگاه هنرهای نمایشی

آزمون تئوری فنی حرفه‌ای(پورتال)

آزمون تئوری فنی حرفه ای بصورت کامپیوتری و هماهنگ داخل سازمان فنی و حرفه ای بوده و همزمان با سایر رشته های فنی کشور برگزار می‌گردد.

هنرجویان جهت شرکت در آزمون میبایست ابتدا در آزمون ثبت‌نام نمایند. بدین منظور مدارک موردنیاز به شرح زیر می‌باشد:

مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام:

  • یک قطعه عکس 3*4 (زمینه سفید)
  • یک برگ کپی کارت ملی پشت و رو داخل کاغذ استاندارد(A5 ,A4)
  • پرداخت مبلغ 23000 تومان هزینه پورتال برای هر هنرجو

زمان آزمون:

پس از انجام کامل ثبت نام و معرفی هنرجو توسط آموزشگاه حدودا بین یک تا دو ماه بعد آزمون برگذار می‌شود.

پس از انجام کامل ثبت نام و معرفی هنرجو توسط آموزشگاه، از طرف سازمان لیست تاییدیه پورتال به آموزشگاه ارائه خواهد شد که این لیست شامل اسامی ده نفر از هنرجویان و کد ملی و نام پدر و تاریخ آزمون می باشد که توسط آموزشگاه و از طریق تلگرام به هنرجو اطلاع رسانی خواهد شد.

کارت ورود به جلسه که شامل تاریخ و ساعت و همچنین آدرس دقیق محل آزمون می‌باشد سه روز قبل از آزمون به دست کارمندان آموزشگاه میرسد که از طریق تلگرام به هنرجو اطلاع داده می‌شود تا به آوای تهران مراجعه کرده و کارت خود را با ارائه اصل شناسنامه دریافت کند لازم به ذکر است که کارت ورود به جلسه فقط و فقط به خود هنرجو تحویل داده میشود.

نکته مهم: هنگام ورود به سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون، ارائه کارت ورود به جلسه و ارائه اصل کارت ملی الزامی می باشد و در صورت همراه نداشتن هر یک از کارت ها مسئولین سازمان اجازه ورود به شما عزیزان را نخواهند داد.